top of page

Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi, Şartlar ve Koşullar

1. Taraflar / Genel kullanım şartları

             İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi No:184/1 Maltepe, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan internet platformu, www.jolymagaza.com üzerinden ürün/tasarım hizmeti ve logo/maskot/dijital emojoly/reklam tasarım vb.abonelik alımı yapmak üzere SİTE’ye kayıt olan ve satın alma işlemi yapacak tüm KULLANICILAR ile FİRMA arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, SİTE'ye kayıt oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANICILAR, SİTE’ye kayıt olurken işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

Aşağıda bulunan Genel Şartlar ve Koşullar, FİRMA ve internet platformu www.jolymagaza.com (bundan böyle JolyMagaza olarak anılacaktır) web sitesine kayıt olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. Jolymagaza’yı kullanarak, KULLANICI, aşağıda bulunan Genel Şartlar ve Koşulları ve ayrıca www.jolymagaza.com web sitesinde açıklandığı üzere jolymagaza çalışma şeklini kabul etmektedir. Jolymagaza tarafından gerçekleştirilmekte olan özel kampanyalar sadece jolymagaza web sitesinde veya ilgili e-posta bülteninde duyurulması halinde geçerli olacaktır. Bazı kampanyalar sınırlı bir süre için geçerlidir ve bu sürelere ilişkin bilgiler web sitesinde veya bir bültende duyurulacaktır.

Jolymagaza’da yayınlanan hizmetler, tanıtımlar, tavsiyeler veya diğer yazılı materyaller (örneğin, “Hizmet açıklama makaleleri) sadece hizmet içeriği niteliğinde verilmektedir ve amaç her zaman için bunlara itimat edilmesini sağlamak için verilmektedir. Bu içerik tanıtımlarına ve açıklamalara dikkat edip etmemek tümüyle KULLANICILAR’ın inisiyatifinde olup KULLANICILAR’ın eylemlerinden doğan her türlü neticenin sorumluluğu yine KULLANICILAR’a ait olacaktır.

 

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürün satın almaya ilişkin olarak; FİRMA tarafından jolymagaza’da yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürün satın almaya ilişkin FİRMA tarafından jolymagaza’da açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen ürün satış içeriklerinde belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. JolyMagaza Kullanım ve Üyelik Şartları / Üyelikten Men Edilme

SİTE'de üye kaydı ve ürün satın alma yapabilme yetkisi, sadece FİRMA ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME'yi, Jolymagaza’ya üye kaydı olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR'da bulunmaktadır. Jolymagaza’ya üye kaydı olmak için reşit olmak, yani en az 18 yaşında olmak ve FİRMA tarafından istenilen bilgileri eksiksiz olarak sunmak gerekir. Reşit olmayan kişiler Jolymagaza’da sunulan ürünlerin satın alma hizmetinden faydalanamazlar. Reşit olmayan şahısların bu kurala rağmen yaptıkları hiçbir işlemin hukuken geçerliliği yoktur. KULLANICI, Jolymagaza’da ürün satın alırken veya ücretli abonelik gibi yer alan her hangi bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, FİRMA’YI sorumlu tutamayacağını ve ne isim altında olursa olsun FİRMA’DAN her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, "Üye Kayıt Formu"na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICILAR, web sayfasına üye olmak kaydıyla dünyanın her yerinden satın alma işlemi yapabilir ancak KULLANICILAR dijital satılan ürünler haricinde ürün teslimatının sadece TÜRKİYE sınırları içindeki bir adrese yapılmasını talep edebileceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler. FİRMA, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışındaki hiçbir yere ürün teslimatı yapmak zorunda değildir. Aksi taleple satın alma işlemi halinde, KULLANICI’nın satın aldığı ürün bedeli iade koşulları dahilinde kullanıcıya ödeme yaptığı miktar iade edilir.

KULLANICI, “Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve Jolymagaza'yı kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından FİRMA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, kullanıcı adı ve/veya şifre bilgilerini unutması halinde FİRMA’nın bu bilgileri kendisine hatırlatma yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan FİRMA’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Jolymagaza’da ki ürünler ve hizmetler, kullanıcılara özel münhasır olarak sunulmaktadır üye olunduğu taktirde ticari veya kısmen ticari satıcılara da sunulmaktadır

Her kullanıcı, kendi e-posta adresini kullanarak sadece bir kez kayıt olabilir. Kayıt sırasında, KULLANICI’nın adı ve soyadı kullanıcı adı olur. Kullanıcı görgü kurallarına aykırı iletişimde bulunmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. FİRMA, bir kullanıcının bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği kanıtlaması halinde, bu kullanıcının üyeliğini sonlandırabilir.

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister Jolymagaza veya FİRMA’nın zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI’nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI, ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

KULLANICI, Jolymagaza ya da FİRMA ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını ve 3. Şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Jolymagaza'da verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu SÖZLEŞME veya bu SÖZLEŞME’NİN içerdiği belgelere uymaması halinde üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek ( FİRMA’nın çalışanları aleyhine oluşabilecekler dâhil) her türlü zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, gerek FİRMA’nın gerekse üçüncü şahısların telif haklarını ihlal edici hiçbir edimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

FİRMA, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya FİRMA ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir. Diğer kullanıcıların haklarını koruyacak olması veya izinsiz manipülasyonu veya izinsiz Jolymagaza kullanımını önleyecek olması durumunda da bir kullanıcı üyelikten men edilebilir.
FİRMA, KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın Jolymagaza üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICILAR’ın SİTE’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı söylemler sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, FİRMA’nın takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin FİRMA tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, SİTE hizmetlerinden yararlanamazlar.

KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Jolymagaza kullanıcılığı’nın iptal edilmesi halinde Jolymagaza'dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, Jolymagaza kullanıcılığı’nın iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, FİRMA’nın Jolymagaza web sitesinin info@jolymagaza.com e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.
 

4. Ürün Satın Alma / Ödeme

Ürün satın almak için yapılacak ödemeler, banka, kredi kartı, EFT/Havale ile yapılabilir. KULLANICI, Jolymagaza üzerinden yapacağı işlemlerde kendisine, şirketine veya bir başkasına ait banka kredi kartı bilgilerini kullanabilir fakat FİRMA’nın talep etmesi halinde kendisine ait kimlik belgesinin fotokopisini FİRMA’YA ileteceğini, aksi halde söz konusu satın alma işleminin FİRMA tarafından iptal edilebileceğini ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI tarafından her hangi bir ödemenin yapılmaması halinde, KULLANICI borçlandırılacaktır. KULLANICI, bu ücretleri ödemekle sorumlu olacaktır. FİRMA, iade ödemesi ve benzeri nedenlerle ödenmesi gereken ücretler dâhil olmak üzere, fatura tutarı tam olarak ödenene kadar KULLANICI’nın hesabına erişimi engelleme ve ödeme tam olarak alınana kadar bekleyen teslimatları alıkoyma hakkına sahip olacaktır.
 


KULLANICI tarafından satın alınan dijital ürünlerin, bir KULLANICI’ya iletilmesinden sonra satın alınan ürünün içerik ve süreleri kadar geçerlidir. Belirtilen süreler içinde kullanılmayan ürünler geçersiz hale gelir. Kullanıcı, iş bu madde kapsamında geçersiz hale gelen dijital ürünler nedeniyle FİRMA’DAN para iadesi talebinde bulunamaz.

İndirim ve kampanyalar, Jolymagaza web sitesinde belirtilen süre ve şekilde kullanılmak zorundadır.

Bu belirlenen sürelerinin sona ermesiyle birlikte geçersiz kılınırlar ve kullanılamazlar. Satın alınan ürünlerin geri iadesi cayma hakkında bildirildiği şartlarda yapılmaktadır.

FİRMA, KULLANICI’ya belirli şartla veya herhangi bir şarta bağlı olmaksızın hediye ve indirim hakkı verebilir, Jolymagaza 'da verdiği diğer hizmetlere ilişkin her türlü kampanya düzenleyebilir, daha önce verilen hizmetler nedeniyle KULLANICI'dan almış olduğu ücretler saklı kalmak üzere Jolymagaza 'da ücretli olarak sunduğu hizmetleri sonradan süreli ya da süresiz olarak, kısmen veya tamamen ücretsiz hale getirebilir, kampanya düzenleyebilir ve düzenleyeceği kampanyaları dilediği zamanda sonlandırabilir.

 


5. Ödeme işlemi koşul ve beyanlar

KULLANICI, satın almak istediği ürünün tutarını banka kredi kartı veya EFT/banka havalesi ile ödemelidir.
Satın alınan ürünün toplam tutarı FİRMA’ya ödenene kadar ürün KULLANICI’ya gönderilmeyecektir.
Bütün ödemeler alındıktan sonra ürünün teslimat işlemleri ayarlandığında ilgili fatura FİRMA tarafından, KULLANICI’ya gönderilecektir.

Bu anlaşmayı kabul eden KULLANICILAR, doğacak her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE'deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

KULLANICILAR, SİTE'de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara tamamlanmasına müteakip yapmayı kabul ve taahhüt ederler.
FİRMA, kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf ödeme yöntemi kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. FİRMA, kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için FİRMA tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. FİRMA hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.

KULLANICILAR, ürün satışı tamamlandıktan sonra FİRMA’nın hizmet vermeye başladığı kullanıcıların resmini ve hakkındaki bilgileri SİTE’DE uygun bir şekilde yayınlamaya hakkı bulunduğunu peşinen beyan ve kabul ederler.
 

6. İadeler ve İptaller

FİRMA, ürün satın alan firma ve kişilerin siparişini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu hak koşulsuzdur ve sözleşme yapıldığı andan itibaren geçerlidir. Bir KULLANICI’nın, iptal hükümlerinin uygulanmakta olduğu bir sözleşmeyi iptal etmesi halinde, ürünler defolu olmasa bile KULLANICILAR, ödemiş oldukları ürünlerin ödemesini geri alabilirler. Satışı gerçekleşmiş ve içeriği süresi tamamlanmış ve yerine getirilmiş tüm ürünler (dijital ürünler dahil) için KULLANICI’ya bir geri ödeme yapılmaz.
KULLANICI’nın teslim alarak (garanti) mührünü açmış olduğu bilgisayar, yazılımlar, ses ve görüntü cihazları ve dijital ürünler vb. bu iptal hakkına ilişkin bir istisna teşkil etmektedir. Bu ürünler, iade edilemez veya KULLANICI’ya bunlara ilişkin bir geri ödeme yapılamaz.

Lütfen Cayma hakkı, İptal ve İade Şartları Formunu inceleyiniz.

Bir KULLANICI’nın sözleşmeyi iptal etmeyi istemesi halinde, yazılı olarak (mektup veya e-posta yoluyla) ve Cayma Hakkı şartlarında belirtilen süre içerisinde, sözleşmeyi iptal etmek isteği konusunda FİRMA’yı bilgilendirmesi gerekmektedir. Telefonla yapılan iptaller kabul edilmeyecektir.

Aşağıda belirtilen irtibat bilgileri kullanılmalıdır:
Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi
Adres: İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi No:184/1 Maltepe 34841, İstanbul, Türkiye
Telefon: 0532 015 1099
e-posta: info@jolymagaza.com

Geçerli bir iptal veya iade işlemini tamamlanması için, KULLANICI, alınan ürün veya ürünler, firma tarafından yapılacak olan tipik testlerin sonucunda bekleneceği gibi iyi durumda orijinal paket veya kutuları içerisinde, etiket ve varsa kullanım kılavuzlarında hiçbir eksiklik olmaksızın iade etmelidir. İadelere ilişkin gönderim ücretleri Firma tarafından karşılanacaktır . Kullanıcının teslim almış olduğu hizmet veya ürünü iade edememesi veya sadece bir kısmını veya kullanılmış şekilde iade edebilecek durumda olması halinde, FİRMA’ya bir tazminat ödemesi gerekecektir. Tazminatın tutarı FİRMA tarafından belirlenecektir. Bu durumda KULLANICI iadeden vazgeçerek, dilerse ürünü iade etmeksizin ama kendisine her hangi bir geri ödeme yapılmaksızın ürüne sahip olma hakkını kullanabilir.

KULLANICI’nın adres bilgilerindeki yetersizlik, e-mail ve telefon numarası eksik/yanlış olma durum nedenleriyle ürünün gönderilememesi, FİRMA’ya  ürünün  iade edilmesi veya kurye gönderimleri ve diğer normal olmayan gönderim yöntemleri nedeniyle FİRMA’nın normal posta gönderim ücretlerinin üzerinde ek masraflara uğraması halinde, bu masraflar KULLANICI’dan talep edilecektir.

 

7. Teslimat / Kargo

Aksi bir süreç olmadığı sürece, kargoya ürün teslimatı 7 iş günü içerisinde yapılacaktır,, KULLANICI tarafından satın alınmış ürün gönderimi Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan FİRMA’mız tarafından yapılacaktır. Ürün kargoya  (YURTİÇİ KARGO) verildiği zaman KULLANICI’ya bilgilendirici e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi (7 iş günü) sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. FİRMA, alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır. Nakliyeden dolayı belirgin bir şekilde hasar görmüş ürünler veya nakliye sırasında hasar görmüş olan ambalajlara ilişkin durum, teslimatın alınmasıyla birlikte KULLANICI tarafından derhal FİRMA’YA bildirilecektir.

FİRMA satın alınan ürünü her hangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI’nın tercihine bağlı olarak FİRMA, ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI’ya ödediği satın alma fiyatını geri ödemeye yetkilidir.

FİRMA’DAN ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal FİRMA ile temasa geçerek, ürünün sipariş numarasını ve ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, FİRMA’YA hasar bildiriminde bulunmalıdır. FİRMA, ürün iadesinin nasıl yapılacağı hususunda KULLANICI’yı yönlendirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları FİRMA’YA ait olacaktır

Firmadan satın alınan tüm dijital ürünlerin teslimatı dijital olarak yapılmaktadır, Kullanıcı dijital teslim şartlarını telefon numarasını ve e-mail adresini Firmaya doğru bildirmekle yükümlüdür. Kullancıya teslim edilen dijital ürünlerde içerik olarak (dosya ve tasarımsal) bozukluk olması durumunda Kullanıcı derhal konuyu iletişim yoluyla Firmaya aldığı ürünün sipariş numarası ile birlikte bildirmelidir. Firma tarafından hatalı olan dijital ürünler 2 iş günü içerisinde düzeltilerek kullanıcıya teslim edilecektir.

 

8. Mahsup / Ödemenin Alıkonulması / Tasarruf Hakkının Alıkonulması

KULLANICI, karşı hak taleplerinin FİRMA tarafından da uygun bulunması ve kabul edilmesi şartıyla mahsupta bulunabilir.

KULLANICI, satın aldığı üründeki herhangi bir önemsiz kusurdan dolayı bir bedel indirimi talep ediyorsa, KULLANICI’nın toplam ödenmesi gereken tutardan ne miktarda bir indirim yapılabileceği üründeki kusura göre FİRMA tarafından belirlenecektir. Bu indirim kusurla orantılı bir indirim olacaktır.

KULLANICI’ya Teslim edilen ürün, toplam tutarın tam olarak ödenmesine kadar FİRMA’nın mülkiyetinde kalacaktır. Ödeme tam olarak yapılana kadar, üründe meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar, kayıp, vb. KULLANICI’nın sorumluluğu altında olacak, KULLANICI, ürünü diğer eşyalarından ayrı bir şekilde muhafaza edecektir. KULLANICI’nın, ödeme mükellefiyetini tam olarak ifa etmemesi nedeniyle ürünü iade etmesi gündeme gelir ve iade edilecek üründe hasar, zarar veya kayıp tespit edilirse KULLANICI, ürünün piyasa fiyatı tamamını tazminat olarak FİRMA’YA ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Dijital ürünlerin ödemesi peşin olarak tahsil edildiğinden burada belirtilen şartlar geçerli değildir.

 

9. Jolymagaza’nın Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

jolymagaza’nın kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.

FİRMA, İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ, JolyMagaza’nın KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE JolyMagaza’nın KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK OLAN SONUÇLAR VEYA JolyMagaza ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİ, HİZMET VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

JolyMagaza “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR; KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA, JolyMagaza, SÖZLEŞME VEYA KULANIM SIRASINDA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI, İHLALDE BULUNMAMA, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ İÇERMEME VE ZIMNİ GARANTİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ BİLGİ, HİZMET, ÜRÜN VE MATERYALE İLİŞKİN BÜTÜN AÇIK VEYA ZIMNİ BEYANLAR VE GARANTİLERİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

AYRICA, FİRMA, WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN BİLGİLERİN DOĞRU, TAM VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ; YAZIM HATALARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARISI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA DİĞER FİİLLER KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR PERFORMANS ARIZASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA YOK EDİLME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM, KAYDIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI TARAFINDAN NEDEN OLUNAN HASARLAR VEYA ZARARLARA UYGULANMAKTADIR. KULLANICI, ÖZELLİKLE FİRMA’NIN DİĞER KULLANICILARIN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARALAYICI, HAKARET EDİCİ VEYA YASADIŞI FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN KULLANICIYA AİT OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL EDER.

FİRMA VEYA JolyMagaza’DAN ÜRÜN HİZMET MATERYAL SATIN ALAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUM HİÇBİR ŞEKİLDE JolyMagaza’nın KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLAN VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. KULLANICI BU VESİLE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN, JolyMagaza’da BULUNAN BÜTÜN İÇERİĞE UYGULANACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK, FİRMA, İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, JolyMagaza’DA BULUNAN BİLGİLERE İLİŞKİN HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA DOĞRULANMAMASINDAN VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİLMESİNDE YAŞANAN GECİKMEDEN VEYA KESİNTİDEN VEYA BUNLARA İLİŞKİN OLARAK MEYDANA GELEN HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN, NEDENİ VEYA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR.

YUKARIDA ANILAN TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA KÂR KAYIPLARI, CEZAİ VEYA ARIZİ TAZMİNATLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. FİRMA VEYA İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, BU BİLGİNİN ZAMANLILIĞI, SIRASI, DOĞRULUĞU VE TAMLIĞI KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA GÜVENCEDE BULUNMAMAKTADIR. BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERİLMEMEKTEDİR.

 

10.JolyMagaza’dan Yapılan Satın Alımlara İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

Bütün yeni ürünler, sadece üreticinin sınırlı garantisi ile satılmaktadır. FİRMA, bu şartlar kapsamında KULLANICILARA satılmış/gönderilmiş olan ürünlerin, sadece her bir açıklamasında belirtildiği şekilde bu ürünlerle ilgili olarak JolyMagaza’nın verdiği özelliklere uygun olacağını garanti etmektedir ve bunun haricinde bir garanti kabul etmemektedir. Garanti süresi ve servis, üreticiye ve ürüne göre farklılık göstermektedir.

YUKARIDA BELİRTİLMİŞ OLAN GARANTİLER HARİCİNDE, ÜRÜNLERE VEYA FİRMA YAHUT TEMSİLCİLERİ VEYA TAŞERONLARI TARAFINDAN HERHANGİ BİR SİPARİŞE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK, BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN GARANTİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE FİRMA, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE DİĞER GARANTİLER AÇIK BİR ŞEKİLDE HARİÇ BIRAKILMAKTADIR.

Sergilenen ürünün kalitesi, güvenilirliği veya yasallığı konusunda FİRMA tarafından kontrolü yapılmaktadır. Sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü, dijital ürün açıklamalarının doğruluğu veya tamlığı FİRMA’YI bağlamaktadır. Fakat FİRMA, hiçbir şart altında kullanıcı tarafından eksik bilgiden kaynaklı oluşacak tüm hatalı ve yasallık konusundaki olumsuzluklardan hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

FİRMA, SİTE içerisinde sergilenen ürünlerle ilgili üretici olduğu tüm içerik tasarım ve hizmetlerde sorumluluk sahibidir. İçerik ve materyalin üreticisi FİRMA değilse; KULLANICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Üreticiye ait olduğunu; KULLANICI ve ÜRETİCİ arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan FİRMA’nın 6502 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 6502 sayılı Kanun kapsamında FİRMA’YA karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu koşullar altında, satın alınan ürünler ister direkt Tedarikçisi isterse FİRMA tarafından KULLANICI’ya teslim edilsin, yukarıda yazılı olduğu şekilde, ürüne ilişkin taleplerin muhatabı FİRMA değil daima ürünün Tedarikçisi olacaktır.

FİRMA, KENDİSİ TARAFINDAN YAPILAN TESLİMATIN ARDINDAN, MÜŞTERİ VEYA DİĞER KİŞİLER TARAFINDAN ÜRÜNLERİN UYGUNSUZ TAŞINMASI, ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VEYA YANLIŞ KULLANIMI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA MÜLK HASARLARINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

FİRMA, HİÇBİR ŞEKİLDE VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA SÖZLEŞMEDE BULUNAN BİR HAK TALEBİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE UĞRANILAN VEYA GARANTİ VEYA BENZERİNİN İHLALİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN KÂR VEYA İTİBAR KAYBI, KULLANIM KAYBI ZARARLARI VEYA UĞRANILAN EK MASRAFLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

11. Sistem Kesintisi

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde, mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir, bu nedenle FİRMA, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. 9. maddenin hükümlerine ek olarak, ancak bunlarla sınırlı olmayarak, FİRMA, jolymagaza hizmetlerinin kullanılması nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

12. Ticari Markalar / Telif Hakları

FİRMA’nın ve jolymagaza’nın logoları, FİRMA’nın ve yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. jolymagaza’da gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

FİRMA’nın ürettiği görsel, yazılı, dijital ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları FİRMA'ya aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICILAR, FİRMA’nın hizmetlerini, bilgilerini, SİTE’de yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanması hakkına sahip değildirler. FİRMA, her türlü Fikri mülkiyet ve Telif haklarını saklı tutmaktadır.

 

13. Satın Alınan Ürünler İçin Hizmet ve Destek

Teknik hizmet veya desteğe ilişkin bütün talepler, üreticinin şartları ve koşulları gereğince doğrudan üreticiye/tedarikçiye yapılmalıdır.

 14. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, FİRMA, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, FİRMA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, FİRMA 'dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.
"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve FİRMA'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

15. Geçerli Kanun

İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Taraflar, FİRMA ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, FİRMA’nın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HUMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

16. Tebligatlar

Kullanıcıların, jolymagaza’da bildirdikleri adres, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir.
İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir

 

 

 

 

17. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

Verilerinizin korunması FİRMAMIZ için son derece önemlidir.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikasını, KVKK Aydınlatma Metnini ve Çerez Politikasını okuyunuz.

 

 

18. Harici Linkler

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, FİRMA; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, jolymagaza sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı FİRMA’nın her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. FİRMA, Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

19. Genel

FİRMA ve KULLANICILAR arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde FİRMA’nın yazılı izni olmadan, işbu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

FİRMA, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla FİRMA’nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve jolymagaza sistem özelliklerindeki değişiklikler dâhil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;
• Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,
• jolymagaza’da sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,
• jolymagaza’da sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme,
• Ürün ve hizmetlerin içeriklerinde değişiklik yapma ve çeşitlerini değiştirme hakkına sahiptir.

Herhangi bir sebeple iptal edilen satış’larda, FİRMA’nın satış konusu ürünü satma, devir ve teslim etme yükümlülüğü yoktur.
FİRMA, Kullanıcı’ya duyurmak veya jolymagaza’nın "Duyurular" kısmında ilan vermek kaydıyla, dilediği tarihte jolymagaza 'da sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

FİRMA, web sitesinin “Duyurular” sayfasında ilan etmek kaydıyla SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR'ın sorumluluğundadır. Bu SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra SİTE’nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

FİRMA, jolymagaza web sitesinin ve burada yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya lisans sahibidir. Bu çalışmalar, dünyada uygulanmakta olan telif hakları ve antlaşmalar ile korunmaktadır ve bunlara ilişkin bütün haklar saklıdır. KULLANICILAR, sadece kişisel başvuru amacıyla sayfaların bir kopyasını yazdırabilir ve sayfaların özetlerini indirebilir. KULLANICILAR, yazdırılmış veya indirilmiş olan materyallerin dijital veya kağıt kopyaları üzerinde değişiklik yapamaz. KULLANICILAR ayrıca tasarımlar, çizimler, resimler, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, metne eşlik eden grafikleri kullanmamalıdır. KULLANICILAR, jolymagaza web sitesinde bulunan materyalleri ticari amaçlı olarak kullanamaz. Sitenin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, site sahibine yasal işlemlerle hakkını araması olanağını verecektir.

İşbu Sözleşme ve FİRMA tarafından belirlenmiş olan jolymagaza işletim kuralları, buradaki konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir ve taraflar arasında buradaki konuya ilişkin olarak yapılmış olan bütün önceki yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerini almaktadır. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır. Taraflarca bu kapsamdaki herhangi bir ihlal veya temerrüt haline ilişkin olarak yapılan feragatler, önceki veya sonraki ihlaller veya temerrüt hallerine ilişkin bir feragat teşkil etmeyecektir. Burada kullanılmakta olan bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlaması açısından verilmiştir ve herhangi bir yasal anlama sahip olmayacaktır.

İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın "Kullanıcı Kayıt Formu"nu doldurarak jolymagaza’ya Kullanıcı başvurusu yapması üzerine ve jolymagaza’nın Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.
 

bottom of page