top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya fiziksel teslim ya da dijital teslim olarak tasarım/ mal/ ürün/ hizmet’in satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirli olan tasarım/mal/ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

 

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

ALICI/TÜKETİCİ : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi

SATICI : Ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan hizmet sağlayıcısı olan Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi ’dir.

HİZMET : Belirli bir ücret ile yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

KANUN : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u

BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı

PLATFORM : Joly Space Bilişim’e ait www.jolymagaza.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi

Ürün/Hizmet/Paket : Mağazada satışa konu olan tasarım, mal, ürün, hizmet, elektronik, ses, görüntü, dijital ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi

 

MADDE 3 : SATICI BİLGİLERİ

Ticari Ünvan : Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi

Mersis No : 0484208913800001

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 361412-5

Vergi Daire ve Vergi Numarası : Küçükyalı Vergi Dairesi / 4842089138

Şirket Adresi : İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi No: 184/1 Maltepe/İstanbul 34841

Şirket Telefonu : 05320151099

Kep Adresi : jolyspacebilisim@hs01.kep.tr

Şirket e-posta adresi : info@jolyspace.com

 

MADDE 4: ALICI BİLGİLERİ

 

Ad Soyad/Unvan : {………}

TC Kimlik No : {………}

Şehir : {………}

İlçe : {………}

Adres : {………}

Telefon : {………}

E-Posta : {………}

 

MADDE 5 : ÜRÜN BİLGİLERİ  (Sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri ve KDV dâhil fiyatı)

5.1. Tasarımın/Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tasarımı satış bedeli, ödeme şekli, jolymagaza.com internet adresinde ve ürünün temel özellikleri ürünün yer aldığı mağaza sayfasında, sepet ve siparişi tamamla sayfasında ve aşağıda belirtildiği gibidir.

5.2.  Sözleşme konusu mal ve hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI    {………}

 

ADET     {………}

 

PEŞİN FİYATI        {………} TL

 

TOPLAM(KDV DÂHİL)        {………} TL

 

Kargo Hizmeti Tutarı      {………} TL

TOPLAM      {………} TL

 

www.jolymagaza.com internet sitesinde satın alınan tasarım/mal/ürün/hizmet vb. gerçekleşen alışverişlerin detayları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Kargo bedeli satıcı’ya aittir. Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilir. Dijital ürün teslimlerde fatura alıcının dijital (telefon ve e-mail) adreslerine satın alma işleminin tamamlanmasıyla hemen teslim edilir.

Sorun yaşanması halinde 0532 015 1099 numaralı şirket müşteri hattı ile veya info@jolymagaza.com adresinden siparişiniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.

 

Kargo Bedeli                      : {………}TL ( Kargo Bedeli Satıcıya Aittir)

Hizmet Bedeli                    : {………}TL

KDV Tutarı %18                : {………}TL

KDV Tutarı %7,5               : {………}TL

Toplam Fatura Tutarı     : {………}TL

Ödenen Tutar                   : {………}TL

Alıcı Şehir/İlçe                   : {………}

Alıcı Ad/Soyad                 : {………}

Alıcı Adres                          : {………}

Teslimat Adresi                : {………}

Ödeme Şekli                     : {………}

Sipariş Tarihi                     : {………}

Teslim Şekli                        : {………}

 

 

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


6.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.  ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.


6.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


6.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


6.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sözleşme bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6.6 - ALICI kendisine teslim edilen ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişleri SATICI eksiksiz teslim ettiğini kabul eder.


6.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'nın ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


6.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ödediği bedel ALICI'ya bildirimi takip eden 14 gün içinde kendisine iade edilir.


6.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 7: CAYMA HAKKI

1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Tüketici almış olduğu ürünleri ve dijital tasarımları kullandığı takdirde iade edemez. Ancak tüketici satın almış olduğu ürünleri cayma hakkı hükümlerince geçerli şartlar ve kurallar doğrultusunda iade edebilir.

 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

(6) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(7) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(8) Satıcı, cayma bildirimine konu olan tüm bedelleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(9) Cayma hakkının kullanımında, Satıcının iade için belirttiği Yurtiçi Kargo aracılığı ile malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. 

(10) Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir istekte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

(11) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(12) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, yukarıda 11 numaralı bent içerisinde belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

(13) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

(14) Cayma Hakkının Kullanılamadığı durumlar ve İstisnalar:

(14.1.) Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,dijital ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ürünler, tasarımlar için cayma hakkı kullanılamaz.

(14.2) Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün bant, mühür, paket, koruyucu ambalaj gibi koruyucu unsurlarının açılmamış olması şartına bağlıdır.

Her türlü yazılım ve programları, DVD, VCD, CD, kitap ve kasetler, dijital içerik, elektronik cihazlar, cep telefonları, beyaz eşya, bilgisayar ve sarf malzemeleri ve kırtasiye sarf malzemeleri; toner, kartuş, şerit v.b. ürünler, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik ve kişisel bakım ve sağlık ürünleri de dahil tüm ürünler

 (15) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, telefon numarası ve elektronik posta bilgileri;

Her gün: 09.00-18.00 arası

İnfo@ jolyspace.com

0532 015 1099 no’lu hattan bize ulaşabilirsiniz.

Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi

İdealtepe mahallesi Bağdat Caddesi No:184/1 Maltepe 34841, İstanbul, Türkiye

 

MADDE 8:        Mal veya Hizmete İlişkin Fiyat Dâhil Taahhütlerin Geçerlilik Süresi:

Satın alımı yapılacak olan dijital tasarım/ürün/hizmete ilişkin taahhütler ilgili satın alımın yapıldığı gün için geçerlidir.

 

MADDE 9:        Şikâyet ve İtirazlara İlişkin Yasal Bilgilendirme

Tüketiciler şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 4.000,00 (dört bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine

b) Değeri 6.000,00 (altı bin)TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 4.000,00 (dört bin) TL ile 6.000,00 (altı bin)TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 11:Kullanımı için başka bir donanım veya yazılıma ihtiyaç duyan ürünler, ürün kutusu veya kullanma kılavuzunda belirtilen sistem gereksinimleri ve uyarılar doğrultusunda uygun donanım ve yazılımla kullanılabilecektir.

MADDE 12:Mağazada bulunan tüm ürün/tasarım/hizmet vb. satış siparişinin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 13: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 14: DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Joly Space’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 15: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

b) JolyMağaza’da bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketicinin sorumluluğundadır.

c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine Joly Space tarafından gönderilecektir.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Mağazada bulunan tüm ürün/tasarım/hizmet vb satış siparişinin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SATICI  : Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi

ALICI    : {………}

TARİH  : {………}

Ön bilgilendirme formu, Satış Sözleşmesi ve Cayma Hakkını okudum, onaylıyorum ve 18 yaşından büyüğüm.

bottom of page