top of page

Gizlilik ve Güvenlik

Kapsam

Size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunabilmek ve temin edebilmek amacıyla topladığımız, kullandığımız ve üçüncü şahıslara açıkladığımız bilgilere ilişkin gizlilik (mahremiyet) ve güvenlik kaygılarınız olabilir. Bu nedenle, kişisel bilgilerin korunması için benimsediğimiz uygulamalardan Kullanıcılarımızı haberdar etmek için, aşağıda detayları verilen bu Gizlilik Politikası’nı oluşturduk. Bu Site’de toplanıp da kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler Kişisel Bilgi olarak görülecek ve bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlem görecektir. Temel hedef Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini korumaktır.

jolymagaza.com (bundan sonra “JolyMagaza” olarak anılacaktır), Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra FİRMA/ŞİRKET olarak anılacaktır) tarafından sağlanmakta olan bir hizmettir. İşbu Gizlilik Politikası, JolyMagaza web sitesini ziyaret ederken bilgilerin toplanmasına ilişkin yönleri, hizmetlerimiz için kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağımızı ve bu bilgilerin diğer bütün izin verilebilir kullanımlarını anlatmaktadır.

Kullanıcı sözleşmesinde de belirtildiği üzere, Web Sitemize kayıt olmakla hem Kullanıcı Sözleşmesinin hem de iş bu Gizlilik Politikasının şartlarını otomatikman kabul etmiş sayılmakta ve Gizlilik Politikasında anlatıldığı şekilde kişisel bilgilerinizi toplamamıza, saklamamıza, kullanmamıza ve ifşa etmemize açık bir şekilde izin vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, yeni kullanıcılar için siteye kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

Bu siteyi kullanmadan önce veya bu siteye bilgi sunmadan önce bu Gizlilik Politikasının tümünü okuduğunuzdan lütfen emin olunuz. Çünkü bu siteyi kullanarak, bu Gizlilik Politikasının koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu site yoluyla bilgi sunmakla, işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak, bu bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin vermiş olacaksınız.

FİRMA, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve iş bu Gizlilik Politikasında aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. Kullanıcı, firma’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Veri Toplama

Kimliğinizi vermeden veya kendiniz hakkında diğer kişisel bilgileri açığa vurmadan JolyBid’i her zaman ziyaret edebilirsiniz. Ancak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayar ve bağlantı bilgilerinizi, sayfa görüntüleme istatistiklerini, JolyMagaza ve JolyMagaza’dan olan trafiği, reklam verilerini, IP adresini ve standart web günlüğü bilgilerini ve demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz.

Yani, bu Web sitesinde gezinirken, bilgilerin etkin biçimde tarafınızdan girilmesi haricinde çerezler (cookies), Internet etiketleri veya web işaretleri gibi çeşitli teknolojileri ve yön güdüm veri toplamayı (günlük kütükleri, sunucu günlükleri, tıklama yolu) kullanarak belirli isimsiz bilgiler pasif olarak toplanabilir (başka bir deyişle, siz aktif olarak bilgi vermeden toplanır). Internet tarayıcınız ise henüz geldiğiniz Web sitesinin URL’si ve Internet Protokolü (IP) adresi ve bilgisayarınızın hâlihazırda kullandığı tarayıcı sürümü gibi bu isimsiz bilgilerin bazılarını bu siteye otomatik olarak iletir. Bu site, bilgisayarınızdan çerezler ve Internet etiketleri veya web işaretleri yoluyla isimsiz bilgiler de toplayabilir. Bir çerez gönderildiğinde sizi uyarması veya çerezlerin hepsini reddetmek üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz, fakat bu durumda sitenin belirli özelliklerinin, çerezler olmadan çalışmayabileceğini dikkate alınız.

Bu site, site ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlamak, siteyi sizlerin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, istatistikleri ve eğilimleri derlemek ve analiz etmek ve aksi takdirde siteyi kullanımınız için idare etmek ve geliştirmek amacıyla bunun gibi pasif olarak toplanmış isimsiz bilgileri kullanabilir ve bir araya getirebilir. İzniniz olmadığı takdirde, bunun gibi bilgiler, site üzerinde başka bir kısımda toplanmış kişisel bilgiler ile bir araya getirilmez.

Ayrıca, JolyMagaza’ya aktif olarak katılabilmeniz için bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bize gerekli olan kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, artık isimsiz olmazsınız. Kişisel bilgilerinizi bize vererek, bu bilgilerin sunucularımıza aktarılmasına ve sunucularımızda saklanmasına izin vermektesiniz.

Kaydınız ve JolyMagaza kullanımınızla bağlantılı olarak, aşağıdaki kişisel bilgileri toplayabilir ve saklayabiliriz:
 

 • E-posta adresi ve sınırlı kalmamak kaydıyla adınız, adresiniz, telefon numaranız dâhil olmak üzere fiziksel irtibat bilgileriniz

 • JolyMagaza’daki faaliyetlerinize dayanarak bütün işlemsel bilgiler

 • Herhangi bir satın alma veya gönderim işlemine ilişkin gönderim, faturalandırma ve diğer bilgiler

 • Bize göndermiş olduğunuz yazışmalar

 • Üçüncü şahıslardan diğer tamamlayıcı bilgiler

Verilerin Kullanılması

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.

Kişisel bilgilerin toplanmasındaki ana amacımız; size güvenli, sorunsuz, etkili ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlamaktır.

Kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde kullanmamızı kabul etmektesiniz:
 

 • Talep etmiş olduğunuz hizmetlerin ve müşteri desteğinin sağlanması

 • Anlaşmazlıkların çözülmesi, ücretlerin tahsil edilmesi ve sorunların giderilmesi

 • Potansiyel olarak yasaklanan veya yasadışı faaliyetlerin engellenmesi ve Şartlar ve Koşullarımızın uygulanması

 • Hizmetlerimizin, içeriğimizin ve reklamlarımızın özelleştirilmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi

 • Hizmetlerimiz, hedeflenen pazarlama, hizmet güncellemeleri ve promosyon teklifleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi

 • Doğruluk için bilgilerin karşılaştırılması ve bunların üçüncü şahıslarla doğrulanması


Kullanıcılar, siteye üye olmakla bu hususu da peşinen kabul etmiş sayılacaklar, bunu engelleyecek her hangi bir edimde bulunamayacaklardır.

Kişisel Verilerin İfşası

Kişisel bilgileri, yasal gereksinimlere yanıt vermek, politikalarımızı uygulamak, bir listenin veya başka bir içeriğin diğerlerinin haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialara yanıt vermek veya kişilerin haklarını, mülklerini veya güvenliklerini korumak üzere ifşa edebiliriz. Bu bilgiler, geçerli kanunlar ve yönetmelikler gereğince ifşa edilecektir.

Ayrıca, burada sayılan hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla kanunlar tarafından gerekli kılınması halinde icra makamı veya diğer hükümet yetkilileri ile veya bir şirket ile birleşmeyi veya bu şirket tarafından satın alınmayı planlıyorsak diğer şirketler ile dolandırıcılık soruşturmaları/araştırmaları ve borç tahsilâtı dâhil olmak üzere sözleşme kapsamında ticari operasyonlarımıza yardımcı olan üçüncü şahıslar ile de kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Bunun yanında, bu site yoluyla verdiğiniz kişisel bilgileri, FİRMA’nın iştirakleri olmayan, sadece aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü kişilere de ifşa edebiliriz.
 

 • i. İşimizi desteklemek için kullandığımız örneğin teknik destek, teslimat hizmetleri ve finansal kurumlar gibi yüklenicilere

 • ii. Bilginin ilintili olduğu bu sitenin isminin satışı, devri veya diğer transferiyle ilgili olarak; (bu durumda, bunun gibi herhangi bir alıcıdan bu bilgiye işbu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde muamele etmeyi kabul etmesini ve bu bilgiyi ayni amaçlar için kullanmasını isteyeceğiz) veya

 • iii. Kanunların, yönetmeliklerin ve sair mevzuatın ve mahkeme emirlerinin gereklerini yerine getirmek amacı ile.


Yukarıdakiler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, gizliliğinizi korumak ve toplumu kötü niyetli kişilerden koruyabilmek için, olası bir fiziksel zararı veya finansal kaybı önlemek veya şüphe duyulan bir yasadışı faaliyeti bildirmek üzere bilgilerin ifşasının gerekli olduğuna iyi niyetli bir şekilde inandığımız durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir celpname, mahkeme emri veya benzer yasal prosedürler olmadan kişisel bilgilerinizi herhangi bir icra makamı, diğer hükümet yetkilileri veya diğer üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğiz.

Kurumsal Grup İçerisinde Verilerin Sağlanması

Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi’nin bir faaliyetiyiz. Verilerinizin bu kurum içerisinde kullanılmasına izin vermektesiniz.
Bu site, kişisel bilgilerinizi korumak ve bunun gibi bilgilerin kaybedilmesini, kötüye kullanılmasını, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya tahrip edilmesini ve bunun gibi bilgilere izinsiz erişim yapılmasını önlemek amacıyla makul adımlar atar. Hiçbir Internet erişiminin tamamen güvenli veya hatasız olmadığını bilmeniz gerekmektedir. Özellikle, bu siteye gönderilen veya bu siteden gönderilen elektronik posta güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özellikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, bu site üzerinde şifre, kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Web Sitesi’ni kullanmak için en az 18 yaşında olmalı ve yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapma konusunda, uygulanacak kanunlarda aranan salahiyete sahip olmalısınız. Firma, 18 yaşın altında olan kişilerden bilerek Gizli Bilgi toplamamaktadır. Böyle bilgilerin toplandığı durumlar yaşanır ise, bu bütünü ile kazara ve istemeden yapılmış bir hareket olarak kabul edilecektir.
 


Kişisel Verilere Erişim, İnceleme ve Değiştirme

Herhangi bir zamanda JolyMagaza’da oturum açarak kişisel bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir, bunları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ancak, bazı kişisel bilgileriniz sadece Müşteri Hizmetimiz ile irtibata geçilerek değiştirilebilir. Değişiklikler olması veya bilgilerin yanlış olması halinde, kişisel bilgilerinizi derhal güncellemeniz talep edilir.

İznin Geri Alınması / Hesabınızın Silinmesi

Talebiniz üzerine, hesap aktivitenize bağlı olarak ve geçerli kanun gereğince mümkün olan en kısa sürede hesabınız kapatılacak ve kişisel bilgileriniz kaldırılacaktır. Kanunlara uymak, dolandırıcılığı önlemek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek, anlaşmazlıkları çözümlemek, sorunları gidermek, soruşturmalara/araştırmalara yardımcı olmak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan Genel Şartlar ve Koşullarımızı uygulamak ve kanunlar tarafından izin verilen diğer tedbirleri almak üzere, kapalı hesaplarınızdaki kişisel bilgileri saklamaktayız.

JolyMagaza hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Üyeliğinizi sildiğinizde, verileri kaydetmemiz gerekmediği sürece kişisel bilgileriniz veritabanımızdan kaldırılır.

Web Sitemizde Cookie’lerin Kullanılması

Sitemizde ziyaretçilerimizin takibi ve üyelerimizin tespiti uygulamasının stabil çalışması için Cookie'ler kullanılmaktadır. Cookie'ler web sitelerinin daha sonra kendilerine yeniden ziyarette bulunan kişilerin belirli bilgileri (üyelik durumunda kullanıcı adı ve şifre veya browser versiyonuna göre yönlendirilen sayfanın adı gibi) tekrar tekrar girmesi veya sunucunun bu bilgileri her defasında yeniden tespit etmeye çalışması ile uğranacak zaman kaybının önüne geçmek için bilgisayarınızın sabit diskinde tutulan ve browser ayarlarında belirtilmişse bunu yapmadan önce mutlaka izin isteyen küçük kısa metin dosyalarıdır
JolyMagaza, online hizmet deneyiminizi özelleştirmeye yardımcı olmak üzere bilgisayarınızda saklanan dosyalar olan Cookie’leri kullanmaktadır. Kaydedilen bilgiler, “açılır” (pop-up) pencerelerin sıklığının kontrol edilmesi veya görsel tercihlerinizin takip edilmesi gibi sitenin işlevselliklerini destekler. Tarayıcınızda ilgili ayarı yaparak Cookie’lerin sabit sürücünüzde saklanmasını önlemekte serbestsiniz. Ancak, bu ayarların kapatılmasının sınırlı bir işlevsellikle sonuçlanabileceğini belirtmek isteriz.
 

Güvenlik Tedbirleri

JolyMagaza hesabınız ve profiliniz ve burada bulunan bilgileriniz şifre ile korunmaktadır. Şifrenizi başka bir kişiye vermemeniz gerektiğini unutmayınız. Beklenmedik zamanlarda gelen veya talep etmediğiniz e-posta’larda JolyMagaza asla şifrenizi sormaz/istemez. JolyMagaza sitesini terk edeceğiniz zaman lütfen oturumunuzu ve internet tarayıcınızın penceresini kapatın. Bu özellikle herkese açık alanlardaki bir bilgisayarı kullanıyorsanız önemlidir. Şu anda, kişisel bilgilerinize kimsenin erişmemesini sağlamak için bu en güvenli yoldur. Oturum verileri ve kullanılan şifrelerin kötüye kullanılmasına yönelik herhangi bir yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Ayrıca, verileri korunması gereken varlıklar olarak ele almaktayız. Kişisel bilgilerinizin izinsiz erişim ve ifşa edilmeye karşı korunması için pek çok güvenlik tedbiri kullanmaktayız. Ancak, gizliliğinizi korumak için sıkı bir şekilde çalışıyor olsak bile, kişisel bilgilerinizin ve gizli iletişimlerinizin her zaman için gizli kalacağı yönünde söz vermemekteyiz ve sizin de bunu beklememenizi önermekteyiz çünkü her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, İnternete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, İnternet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

Web Crawlerlar veya Spamdan Korunma

JolyMagaza, e-posta adresinizi sadece Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda sizin izninizle kullanacağını temin eder. E-posta adresinizi üçüncü şahıslara kiralamayacağız veya satmayacağız ve e-posta adresinizin “web crawler’lar” veya “web örümcekleri” tarafından kaydedilmemesi için elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğiz.

E-posta adresinizin bu şekilde kaydedilmiş olduğuna inanıyorsanız, lütfen bizi derhal bilgilendiriniz.
 


İletişim bilgileri:


1) Bu Gizlilik Politikası’na ilişkin Gizlilik Politikası Sorularını aşağıda belirtilen adrese yazarak da gönderilebilir:info@jolyspace.com


2) Bu Site’yi kullanırken uygulama dışında kalmak(Opt-out) istiyorsanız yani, diyelim ki bize daha önce temas bilgilerinizi verdiniz ama artık bizden size hizmet vermek için gerekli olmayan mesajlar almak istemiyorsunuz, o zaman lütfen info@jolyspace.com adresine bildiriniz.
 


Genel

Bu site, Gizlilik Politikasının uygulanmadığı diğer web sitelerine bağlantılar (linkler) veya referanslar içerebilir. Diğer web sitelerini kontrol etmediğimizi ve bu Gizlilik Politikası’nın diğer web siteleri için geçerli olmayacağını unutmayın. Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, FİRMA ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikasını, bu sitede tadil edilmiş şartları yayınlayarak muhtelif zamanlarda tadil edebiliriz.

 

SSL Sertifika

Jolybid.com ’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmakta ve 256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenmektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde jolymagaza.com veya bağlı olduğu şirketin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin jolymagaza.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Her gün: 09.00-18.00 arası

İnfo@ jolyspace.com

0532 015 1099 no’lu hattan bize ulaşabilirsiniz.

Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi

İdealtepe mahallesi Bağdat Caddesi No:184/1 Maltepe 34841, İstanbul, Türkiye

 

 

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (Tebliğ), ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından,  https://www.jolymagaza.com web sitesi üzerinden ve mobil uygulama (Site) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie)  ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Site çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Şirketin Sitesini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.

Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz.  Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Joly Space Bilişim tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

 

Çerez Kullanım Amacımız

Joly Space Bilişim olarak çerez (cookie) kullanımı ile;

 

 • Site kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

 • jolymagaza.com’a nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği, ziyaretin süresi hangi ürün satışlarına katıldığı ve teklif hakkı kullanma gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,

 • Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

 • Joly Space Bilişim Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği jolymagaza.com satıştaki ürünler hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, etkinlikler, fırsat ürünleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,

 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,

 • Müşterileri’lere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,

 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Joly Space Bilişim tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi amacındayız.

 

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

jolymagaza.com' da kullanılan çerez türleri ile Joly Space Bilişim’ ın söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan Oturum Çerezleri,

 • Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,

 • Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,

 • Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkânını kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit İşareti”ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş’’i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

 

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK Aydınlatma Metni’nde  belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Joly Space Bilişim söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Joly Space Bilişim olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Site’mizi düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Her gün: 09.00-18.00 arası

İnfo@ jolyspace.com

0532 015 1099 no’lu hattan bize ulaşabilirsiniz.

Joly Space Bilişim Ticaret Limited Şirketi

İdealtepe mahallesi Bağdat Caddesi No:184/1 Maltepe 34841, İstanbul, Türkiye

bottom of page